II tom multimedialnej publikacji opisujący okres życia Fryderyka Chopina po wyjeździe z Warszawy 2 listopada 1830 roku aż do śmierci w Paryżu 17 października 1849 roku. Wydarzenia polityczne, pogarszający się stan zdrowia, wreszcie decyzja o wybraniu losu emigranta spowodowały, że kompozytor pozostał na obczyźnie na zawsze. W tym okresie powstały najważniejsze dzieła Chopina. Prezentowane w publikacji cytaty z listów kompozytora, fragmenty utworów, omówienie życia i twórczości bogata ikonografia, pozwalają poznać i zbliżyć się do niezwykłej osobowości polskiego artysty. Podobnie jak w tomie I niniejszego wydawnictwa odbiorca ma możliwość wysłuchania całego cyklu 24 Preludiów op. 28 Fryderyka Chopina śledząc równocześnie nuty utworów.

DVD - ROM (wersje: polska, angielska, francuska, rosyjska chińska, japońska)
CD - 24 Preludia op. 28 w wykonaniu Tatiany Szebanowej

Autorami pomysłu i jego realizatorami są osoby z zespołu noyamundi

Wydawca: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

2009