Narodowe Centrum Kultury współpracując z nauczycielami i metodologami Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń stworzyło pakiet scenariuszy lekcyjnych przeznaczonych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Scenariusze dotyczą lekcji historii, języka polskiego, religii, fizyki oraz zajęć pozalekcyjnych.

DVD - ROM

Oprogramowanie: noyamundi

Wydawca: Narodowego Centrum Kultury

2011